ట్రెండింగ్
Epaper    English

ఆదిత్య బిర్లా వారి కోవిడ్ స్కాలర్షిప్ అర్హత ఉంటే అప్లై చేసుకోండి

Telangana Telugu |  Suryaa Desk  | Published : Sat, Jan 22, 2022, 03:28 PM

ఆదిత్య బిర్లా గ్రూపు వాళ్ళు కోవిడ్ స్కాలర్షిప్  ఇస్తున్నారు. విద్యార్థులు తల్లిని కానీ తండ్రిని కానీ లేదా ఇద్దరిని కోల్పోయిన  వాళ్ళకి స్కూల్ పిల్లలకి  30,000 ఆ పైన కాలేజ్  చదివే వారికి 60,000 . జనవరి 31 వ తేదీ ఆఖరు తేదీ. దయచేసి మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి పంపండి.


sujathasurepally 


Aditya Birla Capital COVID Scholarship Program


Eligibility: _ Students from Class 1 to undergraduate courses, who have lost their parent(s) due to Covid-19 


Award: Up to INR 30,000 (for school students) and up to INR 60,000 (for college students)


Application Deadline: January 31, 2022


Application URL: www.b4s.in/a/ABCC1   


Helpline:  adityabirlacapital@buddy4study.com ll  011-430-92248 (Ext-268).


Best Regards, 


Aditya Birla Capital Foundation*


SURYAA NEWS, synonym with professional journalism, started basically to serve the Telugu language readers. And apart from that we have our own e-portal domains viz,. https://www.suryaa.com/ and https://epaper.suryaa.com